Är e-handel här för att stanna?

Ordet ”e-handel” har funnits ända sedan 1960-talet, men det var inte förens 1990-talet som detta ord skulle få en mer allmän kännedom. E-handel beskriver som de flesta nog känner till processen att köpa och sälja produkter eller tjänster via internet.

E-handel används nu i större utsträckning än aldrig tidigare. I den här artikeln kommer vi att titta på hur e-handeln har utvecklats sedan starten och hur vi tror e-handeln kommer se ut i framtiden.

En blomstrande framtid

E-handeln växer snabbt och det finns inga tecken på att den kommer att avta – förra året (2020) ökade detaljhandeln på nätet med 40 %, vilket motsvarar 35 miljarder kronor som spenderas på nätet!

Hur tror vi e-handelns framtid kommer se ut då? Vi tror att två saker kommer att bidra till att driva e-handeln framåt:

1. Fler och fler människor kommer (handla) online – vi har bara börjat!

2. Den ökade användningen av IoT-apparater (Internet of Things)

Internetanvändningen ökar kort sagt hela tiden och i och med det så upptäcker allt fler hur smidigt det är att handla saker via nätet. Det kommer helt klart att driva tillväxten framåt.

Internet of Things (IoT)?

IoT är sammankopplingen via internet av datorenheter som är inbäddade i vardagliga föremål och som gör det möjligt för dem att skicka och ta emot data.

Om man tänker på hur mycket vi förlitar oss på internet i dag och hur många enheter som är anslutna via internet, så kommer denna sammankoppling att bli allt tydligare under de närmaste åren.

Eftersom e-handel och Internet of Thing (IoT) är så viktiga tror vi att e-handeln kommer att fortsätta att växa exponentiellt under de närmaste åren.

Vad betyder allt detta?

Vi kan konstatera att e-handeln bara har börjat användas i stor utsträckning och att dess integrering i vårt dagliga liv bara kommer att öka med tiden.

Vår tro är att de kommande åren kommer vara väldigt bra för e-handeln, och att fler människor kommer börja shoppa på nätet. Dela gärna med dig av dina tankar kring detta ämne så att vi kan få en inblick i hur andra tänker kring e-handelns framtid.